In de film gaan Arne en Joris opzoek naar de inhoud van het boek, de Filosofie van de vrijheid. Dit boek is een blauwdruk van het gedachtegoed van Rudolf Steiner. Hierin beschrijft hij het bestaan van de menselijke ziel en het menselijk vermogen om, in zijn denken, voelen en willen, vrij te worden.

8 comments

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

 • Ik kreeg via de mail van de antroposofische een uitnodiging de documentaire te bekijken
  Graag zou ik deze documentaire willen bekijken.
  Vriendelijke groeten
  C.Hogesteeger

 • beste filmmakers,
  Mijn complimenten voor de wijze waarop jullie dit gemaakt hebben. Integer en authentiek een zoektocht uitgestippeld. Maar wat zijn de bijdragen van de zogenaamde kenners van het boek treurig! Pim Blomaard doet nog een serieuze poging om iets van de inhoud voor het voetlicht te brengen. Maar wat de anderen naar voren brengen heeft weinig met het boek te maken. Zij komen vooral met theorietjes, zoals bijvoorbeeld iets als boven-lichamelijk denken. FdV gaat niet over theorietjes. Het zijn van A tot Z waarnemingen aan de ziel. Geen theoretiseer over wat denken, bewustzijn of het Ik nu eigenlijk is, maar neem het zelf waar. Zoek niets achter de fenomenen, zij zijn zelf de leer, dat is niet alleen het adagium van Goethe , dat is ook precies wat er in dit boek beschreven wordt.
  De gangbare academicus ( Ik heb zijn naam niet meegekregen) is nog het meest ter zake. Op de stelling van Steiner dat ieder gezond mens met een gezonde wil deze observaties kan maken, geeft hij ruiterlijk toe dat hij daartoe niet in staat is. En helaas geld dat tegenwoordig ( nog meer als het eind van de 19e eeuw) voor veel mensen.
  Maar niettemin mijn complimenten voor de wijze waarop de makers hun eigen zoektocht in beeld hebben gebracht naar de bronnen van dit boek

 • Nog even ter aanvulling. Ik kan niet begrijpen dat bijvoorbeeld Arie Bos spreekt over ‘denken dat is ongebouwd in onze hersenen’ . Wie heeft er ooit een een gedachte waargenomen in onze hersenen? Dat soort vreemde uitspraken kan je alleen maar doen als je gaat theoretiseren. dat spreek je ook over zoiets idioots als buiten-lichamelijk denken. Het is toch de eerste observatie die je over het denken kan doen, dat je lichaam daar een voorwaarde voor is. Net zo goed als dat je een gezond gespierde arm nodig hebt om een bal te gooien. Die arm is voorwaarde, maar geen oorzaak.
  Sterker nog , denken als activiteit doe je door tegen je lichamelijke organisatie in te gaan (dat kan je waarnemen!) en dan schep je de ruimte waarin je denken zich kan ontvouwen.
  Of zoals er even verderop wordt beweerd, dat ‘denken puur geestelijk is’. De eerste waarneming is toch dat jij het zelf bent die denkt. Juist doordat dat zo evident is denkt de mens sinds Descartes dat hij zelf de schepper is van zijn gedachten. dat is de dubbelnatuur van het denken dat de denkaktiviteit van jou komt en dus individueel is maar de inhoud is niet jouw schepping , die is universeel. Laten we ophouden met theoretiseren!

 • Aan het samenspel met Arne en Joris tijdens de opname bewaar ik hele goede herinneringen. Ik heb daaraan graag willen bijdragen, omdat ik al vele jaren overtuigd ben van de grote betekenis van De Filosofie der Vrijheid in mijn leven. Vanuit mijn eigen positieve ervaringen met toepassingen van de door Steiner verwoorde kennistheorie en handelingsfilosofie gun je ook anderen die inzichten. Daartoe heb ik ook voor geïnteresseerde mensen uit mijn klantenkring tal van scholingsinitiatieven verzorgd. Dit gebeurde steeds in groepsverband, omdat ik zelf tijdens mijn eigen leerproces had ervaren dat de methode van close reading van tekstdelen gevolgd door een gesprek onder begeleiding van een ervaren docent een voorwaarde is om erin te komen. De film maakt dat ook duidelijk. De twee filosofiestudenten en de kunstenares die door Joris op het boek werden getrakteerd, moesten achteraf aangeven dat het hen niet was gelukt individueel werkend de essenties van het boek op te sporen. Dat was precies ook mijn eigen ervaring tijdens een eerste lezing. Juist omdat leren in groepsverband onder begeleiding effectief en plezierig kan zijn, onderzoek ik momenteel in samenspraak de mogelijkheid of De Bildung Academie in Amsterdam daarin een rol kan gaan vervullen. Om bij potentiële deelnemers interesse te wekken voor zo’n studietraject zou op de website van De Bildung Academie een kort promotiefilmpje moeten komen. De documentaire ‘Zoektocht naar de binnenwereld van de mens’ vind ik prachtig en leerzaam, maar het is geen promotiefilm geworden. Arne en Joris, ik ben jullie dankbaar dat jullie dit initiatief genomen hebben en zoals Arne en ik bespraken, sluiten we een vervolg niet uit.

 • Dankjulliewel voor de documentaire. Ik ervaar het als zeer bemoedigend om te zien dat er meerdere mensen zijn die zich willen verbinden met dit werk, maar tegelijkertijd ook heel herkenbaar dat het niet altijd even vanzelfsprekend is om dit ook daadwerkelijk door te zetten. Het kan een ongelooflijke innerlijke krachtinspanning vergen. Maar goed, de vraag die ik vaker aan mezelf stel is: waarom wil ik me er dan steeds opnieuw mee uiteenzetten?

 • Beste mensen,
  Na het bekijken van de documentaire bleef ik ietwat verward achter. Er worden nogal wat verwarrende uitspraken gedaan, zoals ook herhaaldelijk in de documentaire gezegd wordt. Naar aanleiding van mijn eigen decennialange ervaring met Transcendente Meditatie en de onderliggende Vedische theorie, heb ik het vermoeden dat het allemaal een stuk eenvoudiger ligt. Maar juist omdat directe ervaring cruciaal is, is het niet zo eenvoudig snel uit te leggen wat ‘de binnenwereld’ inhoudt. Voor degenen die geïnteresseerd zijn kan het volgende boek relevant zijn, waarin veel van de besproken onderwerpen aan bod komen.

  Van Eijk T. (2021). Klimaatcrisis, gedragsverandering en bewustzijnsontwikkeling. Lulu. Ook beschikbaar als pdf-file: https://www.lulu.com/spotlight/toondotvaneijkatupcmaildotnl/

  Of dit artikel:
  Van Eijk T. (2022). Hoe kan het ‘Hersenbeest’ tot ecologisch en maatschappelijk verantwoord gedrag komen?. Commentaar op: Slob Marjan. Hersenbeest. Filosoferen over het brein en de menselijke geest. Lemniscaat, 2017. Civis Mundi Digitaal #124, juli 2022.
  https://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=7175

  Met vriendelijke groet,
  Dr.ir. Toon van Eijk, gepensioneerd tropisch landbouwkundige met veel interesse in wetenschapsfilosofie en ecologische filosofie.
  http://www.toon-van-eijk.nl (speciaal de folder Civis Mundi)